TEMEL DURUŞ VE TOP TUTMA


TEMEL DURUŞ

            Basketbolun hareketliliği içinde, her yeni duruma uyabilmeyi her an hazır olabilmeyi ve her yöne çok çabuk hareket edebilmeyi amaçlayan bir temel duruşta olmak gerekir.

            Basketbolun temel duruşunda; ayaklar omuz genişliğinde açık ve birbirine paraleldir. Tüm ayak tabanı yer ile temas eder. Dizler hafif bükülü, gövdenin üst kısmı hafifçe öne doğru eğiktir. Baş dik olup bakışlar öne doğrudur. Vücudun ağırlığıher iki ayak üzerine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır. Vücut ağırlığı ayakların iç kısımlarındadır.
    

     Hücumda Temel Duruş

    1. Baş dik konumda bulunmalıdır.
    2. Gözler topun üzerinden bakmalıdır. 
    3. Sırt düz olmalıdır.
    4. Eller gövdenin yukarısında bulunmalıdır.
    5. Kollar dirseklerden bükülü ve vücuda yakın konumda olmalıdır. 
    6. Ayaklar omuz genişliği kadar açık olmalıdır.
    7. Dizler hafifçe bükülü olmalıdır.

 

 Savunmada Temel Duruş

     1. Baş dik konumda olmalıdır.
     2. Bakışlar rakibin karnına doğru olmalıdır.
     3. Sırt düz durumda olmalıdır.
     4. Eller omuzların yu   karısında ve açık olarak bulunmalıdır.
     5. Dirsekler bükülü ve geniş açılı olmalıdır.
     6. Ayaklar omuz genişliğinde veya daha açık olmalıdır.
     7. Vücudun ağırlığı top tarafındaki ayak  üzerine verilmelidir . 
     8. Dizler bükülü olmalıdır.


TOP TUTMA

            Bir oyuncu tarafından topun çift elle alınıp kontrol altında tutulmasına top tutma denir. Top tutma; durma, yürüme ve koşma pozisyonlarında,  yerde duran, potadan seken, yerden zıplayan ve pas olarak atılan toplara, vücudun aşağısında, yukarısında ve önünde el ile müdahale edilerek yapılır.

             Top tutmanın amacı; oyuncunun bir sonra yapacağı hareketleri uygulayabilmesi için topun kontrol altına alınmasının sağlanmasıdır.

             Top tutma; ribauntta, bir pasın alınışında, hazırlanışında ve savunmada rakibin hatalı paslarının yakalanmasında uygulanır.
   

 Top Tutma Tekniği

  1. Avuç topa değmemelidir.
  2. Kollar öne doğru uzatılmalıdır.
  3. Parmaklar açık olmalıdır .
  4. Top mümkün olan en uzak noktada parmakların teması ile tutulmaya 
      başlanmalıdır.
  5. Parmaklar yumuşak ve avuçlar iç bükey ayna  görünümünde olmalıdır.
  6. Her iki elin baş parmakları birbirlerine diğer parmaklardan daha  yakın 
      olmalıdır.
  7. Parmakların son iki boğumu topa temas etmelidir.
  8. Eller bileklerden hafifçe geriye doğru bükülmelidir. 
  9. Hareketi kolaylaştırmak için öne küçük bir adım alınmalıdır.
 10. Top eller arasına alındıktan sonra emer gibi vücuda çekilmelidir.
  11.Eğer top çift elle tutulamayacak kadar yüksekten geliyorsa tek elle tutulp,         diğer elle kotrol  altına alınmalıdır.
 


          TOP TUTMA TEKNİĞİ İÇİN ALIŞTIRMALAR

            1. Top 5-6 saniye kuvvetlice tutulur, yere atılır ve yeniden tutulur.
            2. Top parmak üzerinde topaç gibi döndürülür.
            3. Top bir elde tutulurken, öbür el ile topa hızla vurulur.Vuruş ritmi gitgide hızlandırılır.
            4. Sadece parmaklar kullanılarak top bir elden diğerine aktarılır.
            5. Top kollar üzerinde daire şeklinde düşürülmeden yuvarlanır.
            6. Top vücut etrafında elden ele döndürülür.
            7. Top bacaklar arasında elden ele geçirilerek  “ 8 “ çizdirilir.
            8. Top yerde ayaklar arasında “ 8 “ çizdirilerek yuvarlanır.
            9. Top havaya atılır ve vücut ekseni etrafında 360 derece dönülerek tutulur.
            10. Bacaklar açık olarak ayakta durulur. Top bacakların arasında sağ el önde, sol el arkada olmak
                  üzere tutulurken. ellerin yeri topu düşürmeden değiştirilir.
            11. Top sağ ve sol elle 20-25 defa havada tiplenir.
            12. Kollar yanlara gergin olarak açılır top bir elden diğerine atılarak aktarılır.
            13. Bir kol öne doğru uzatılır. Öbür elle top bu kulun bir tarafından atılıp öbür tarafından yakalanır.
            14. Yürürken top tek elle havaya atılır, sıçrayarak çift elle tutulur.
            15. Top ayak bilekleri arasındayken zıplanır.
            16. Top yukarıya doğru atılır, eller kalçalara ve dizlere birer kere vurduktan sonra vücudun arkasında
                  yakalanmaya çalışılır.
            17. Top başın arkasında iki el ile tutulurken düşmeye bırakılır, eller önde bir kere çırpıldıktan sonra top yakalanır.
            18. Aynı hareketin tersi yapılır. Top öndedir ve eller arkada çırpılır.
            19. Top sırasıyla sağ ve sol elle havada 20 – 25 kere tiplenir.
            20. Bir kol öne doğru uzatılır. Öbür elle top uzatılan kolunbir tarafından atılıp diğer tarafından tutulur. Bu alıştırma
                  el değiştirilerek tekrarlanır.


Basketbol ana sayfasına